top of page
Kdo jsem
Co nabízím

Jsem dlouholetá konzultantka pro systémy řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce a také odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO BOZP). Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou. V oboru působím více než 10 let. Za tuto dobu mi prošlo rukami cca 150 firem z oblasti administrativy, stavebnictví, potravinářství, energetiky, strojírenství, dopravy atd.

Navrhuji a implementuji firmám jednoduchý a účinný systém BOZP a následně simuluji kontrolu ze strany státních orgánů (hygiena práce, inspektorát práce).

 

Výsledek? Ověříte si, že máte vše v pořádku a neplatíte zbytečné sankce.

Zavedení komplexního systému BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), povinného pro všechny firmy v ČR!

 

Zavedení a udržování systémů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

 

Audit plnění legislativních požadavků v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP, s cílem odhalit ve firmě nedostatky a vyhnout se případným problémům a sankcím ze strany státních kontrolních orgánů.

Kontakty

 

Ing. Martina Kánská

 

 

‹TEL:

+420 724 311 548

‹MAIL:

kanska@centrum.cz

 

Novinky

Nové vyhlášky pro pracovní prostředí – č. 180/2015 Sb. a č. 181/2015 Sb.

 

Pod č. 180/2015 Sb. vyšla dlouhodobě očekávaná vyhláška nahrazující vyhlášku o zakázaných pracích těhotným a kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým s účinností od 1. 9. 2015. Spolu s ní vyšla také vyhl. č. 181/2015 - novela vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií..., která je účinná od 1. 10. 2015.

Nová chemická legislativa platná od 1. 6. 2015

 

Změna, která nabyla účinnosti 1. června 2015, se týká oblasti označování chemických látek a směsí. S tímto datem tak zaniklo označování staré a začalo být používáno označení nové vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CPL).

 

Staré zásoby klasifikované a označené podle staré úpravy, přesněji podle směrnice 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označení nebezpečných směsí, můžete doprodat v průběhu následujících dvou let. U starých zásob označovaných podle směrnice 67/548/EHS, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek však možnost doprodeje již skončila.

bottom of page